top of page
Contentpakket-Beach-ManonGalamaPhotography-5.jpg

Algemene voorwaarden  Ruda de Goede
 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die door Ruda de Goede, praktijk voor energetische therapie worden aangeboden


Artikel 2: Inplannen

2.1 Afspraken voor sessies kunnen via het contactformulier op de website www.rudadegoede.com of per e-mail of telefonisch worden gemaakt.

2.2. Afspraken worden per e-mail door Ruda de Goede bevestigd.


Artikel 3: Annulering

3.1 Annulering door de cliënt dient per schriftelijk (e-mail, whatsapp of sms volstaat) te gebeuren. De datum van ontvangst door Ruda de Goede geldt als datum van de annulering.

3.2 De sessies kunnen kosteloos tot 48 uur van tevoren geannuleerd worden. Binnen 48 uur wordt 100% van het bedrag van de behandeling aan de cliënt doorberekend.
 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

4.1 Alle betalingen voor de behandelingen en overige worden voldaan op IBAN NL62ASNB8821061221

4.2 Afspraken via de website, telefonisch of per mail dienen voor de afspraak te zijn voldaan. Betaalmogelijkheden zijn iDeal of in contanten.

4.3 Voor zakelijke of persoonlijke trajecten geldt moet de factuur binnen 14 dagen zijn voldaan tenzij er in termijnen wordt betaald. De termijnen en het termijnbedrag wordt in samenspraak afgesproken.

4.4 Bij niet nakoming van de overeengekomen betalingstermijnen is de cliënt in verzuim. Ruda de Goede behoudt zich het recht voor om per betalingsherinnering €15 administratiekosten in rekening te brengen.

4.5 Bij het uitblijven van betaling zijn alle buitengerechtelijke incassokosten volledig voor rekening van de cliënt, t.w. de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, overeenkomstig de gebruikelijke tarieven.
 

Artikel 5: Uitvoering

5.1 De met Ruda de Goede gesloten overeenkomst leidt voor Ruda de Goede tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

5.2 Ruda de Goede behandelt op afstand, op locatie in praktijk óf bij uitzonderingen (cliënt is slecht ter been of kinderen) bij cliënt thuis of op evenementlocaties. De afspraak hierover wordt gezamenlijk gemaakt.

5.3 Voor zover Ruda de Goede voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de cliënt, is Ruda de Goede uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.
 

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 Bij eventuele klachten gaan wij ervan uit dat zowel Ruda de Goede als de cliënt een eigen verantwoordelijkheidsaandeel heeft in de ontstane situatie.

6.2 Mocht er een klacht zijn, wordt geprobeerd de klacht in goed overleg tussen Ruda de Goede en de cliënt op te lossen. 

6.3 Elke klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

6.4 Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van haar betalingsverplichting.

 

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Ruda de Goede verplicht zich tot geheimhouding van wat zij in het kader van de behandelingen te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van de behandelingen bestaan.

7.2 Ruda de Goede verwacht van cliënten openheid van zaken m.b.t. informatie die van invloed kan zijn op de behandelingen. Tevens verwacht Ruda de Goede dat cliënten zowel fysiek als geestelijk in staat zijn om de behandelingen te doorstaan.

7.3 Ruda de Goede zal altijd adviseren om met lichamelijke en psychische klachten naar een (huis)arts te gaan. Energetische therapie is géén vervanging voor reguliere gezondheidszorg en/of een consult bij (huis)artsenpraktijk.

7.4 Ruda de Goede sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van de verkregen behandelingen.

7.5 Op de overeenkomst tussen Ruda de Goede en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Bloemendaal, oktober 2021KvK 81913257 | BTW NL00362739B87

Ruda de Goede

Werk met mij

Algemene voorwaarden

MENU

CONTACT

info@rudadegoede.com

06 29 09 89 49 

KvK: 81913257

© 2022 Ruda de Goede  |  Fotografie: Manon Galama, Sasha Lara
bottom of page